Sign In
Skip Navigation LinksAna Sayfa > Tesisimiz
Tesisimiz

         

       Afyon Çimento San. T.A.Ş.

         Halımoru Köyü Almacık Mevki

         Afyonka​rahisar / Türkiye

         Tel: 0272 220 80 00 / 444 8 803

         Fax: 0272 214 72 09


Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. 24 Mart 1954 tarihinde, Çitosan ve Yüntaş ana hissedarlığında, 5,000,000 TL sermaye ile kurulmuştur.

İnşaatına 1955 yılının Haziran ayında başlanan 1. klinker üretim hattı 1957 yılının Ekim ayında devreye alınmıştır. Yaş sistem olarak kurulan 1. üretim hattı 1965 yılında yarı-yaş sisteme dönüştürülmüş; 85,000 ton olan yıllık klinker üretim kapasitesi 165,000 ton’a yükseltilmiştir.

1966 yılında devreye alınan 2. üretim hattı ile fabrikanın klinker üretim kapasitesi 400,000 ton/yıl’a çıkartılmıştır.

Yüksek Planlama Kurulu’nun 30 Nisan 1987 gün ve 54 sayılı kararı ile Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. özelleştirme kapsamına alınmış ve 4 Ekim 1989 tarihinde Şirketin %51 oranındaki hissesi Ciment Français firmasına devredilmiştir. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi’nin kontrolünde kalan %49 oranındaki hisse 1991 yılı Mart ayında halka arz edilmiştir. Ciment Français, 1992 yılında Italcementi Group tarafından satın alınmıştır.

Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., satın almalar yoluyla büyüme, operasyonel verimlilik ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda, 1 Haziran 2012 tarihinde, Afyon Çimento’nun Italcementi Group kontrolünde olan %51 oranındaki hissesini satın almıştır.

Çimsa Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu, Afyonkarahisar ilinin büyümesi sonucunda yerleşim yeri içerisinde kalan fabrikanın kapatılarak, şehir dışında yeni bir fabrika kurulmasına karar vermiştir. Bu karar doğrultusunda, şehir merkezine 15 km uzaklıkta, hammadde ocaklarının yakınında yer alacak yeni fabrikanın inşaatına 2015 yılı Nisan ayında başlanmıştır. Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi’nin, yıllık 1,650,000 ton klinker ve 2,000,000 ton çimento üretim kapasitesine sahip, en yeni ve en çevreci teknolojilerle donatılmış yeni fabrikası 2017 yılının Şubat ayında devreye alınmış ve şehir merkezinde kalan eski fabrikanın faaliyetine son verilmiştir.

Gelecek planlarını ve stratejilerini operasyonlarının maksimum verim düzeyinde olması üzerine kuran Çimsa, kârlı büyüme hedeflerini gerçekleştirme yönünde emin adımlarla ilerlemektedir.