Sign In
Skip Navigation LinksAna Sayfa > Sürdürülebilir Kalkınma > İş Sağlığı ve Güvenliği
İş Sağlığı ve Güvenliğiİnsana verilen değerin bir ölçüsü ve ülke ekonomisindeki etkileri bakımından, İSG konusu şirket olarak politikamız ayrılmaz bir parçası olarak görülmektedir. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş nin yönetimi olarak çalışanlarımızın dünya standartlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermesi önde gelen amaçlarımızdandır.
Bu doğrultuda temel ilkelerimiz aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;
  • Yasal düzenlemelerle belirlenmiş tüm yükümlüklerimiz eksiksiz olarak yerine getirilecektir.
  • Kanuni yükümlülükler ve şirketin diğer politikaları ile uyumlu bir İSG sisteminin devamlılığı ve geliştirilmesi düşüncesiyle Yönetim olarak ,sistemin bütününü sürekli olarak gözden geçirmek amacındayız.
  • İSG Politikamızın başarısı her düzeydeki çalışanlarımızın eğitlip, İSG konularında bilinçlendirilmesiyle ve çalışanların tümünün katılımıyla gerçekleşmiş olacaktır.
  • Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele alır.  
  • İşletme şartlarında doğabilecek her türlü tehlike ve risklere karşı alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler için,  gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapar.
  • Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alır ve uygulamaya sokar.
  • Bu nedenle, Politikamızın ilgili tüm birimler ve personel tarafında anlaşılmış ve uygulanabilir olması elzemdir.
  • İş bu İş Sağlığı Güvenli Politakımız çalışanlarımıza her zaman daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla, konu ile ilgili tüm yenilik ve gelişmeleri de ihtiva edecek şekilde sürekli geliştirilecektir.

Sonuç olarak, faileyetimizi yürütürken çalışanlarımızın ve çalışma sahalarımızda bulunan diğer ilgililerin maruz kalabileceği riskleri ortadan kaldırmak ve ya en aza indirmek; böylelikle riskler  nedeniyle ortaya çıkabilecek meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek yada etkilerini azaltmak; iş bu Politikamızın ana amacıdır.​


Mutlu Doğruöz
Genel Müdür

​​​