Sign In
Skip Navigation LinksAna Sayfa > Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilir Kalkınma
Ekonomik değerler, çevre ve sosyal sorumluluğun korunması ve sürdürülebilirlik arasındaki denge bir bütünün ayrılmaz parçasıdır. Biz de bu bilinçle sosyal sorumluluğumuzun farkında olarak çeyreye ve topluma karşı duyarlı bir biçimde ilgi gruplarının gün geçtikçe artan beklentilerini karşılamaya devam etmekteyiz. 

Afyon çimento olarak biz, çevre koruma ile ilgili tüm yönetmelik ve yasalara uyarak çevrenin korunması ve kaynakların doğru kullanımı ilkeleri doğrultusunda çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Sosyal sorumluluk bilincimizle Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Politikalarımızın önemi Sürdürülebilir Kalkınma programı çerçevesinde ilk önce çalışanlarımızın eğitimiyle başlamış ve bu ilkelerin yer aldığı Kurumsal Değerler Bildirgesi, her çalışanımızın ahlakı ile kurumsal ahlakın bir bütün olarak birleştiği noktayı oluşturmuştur.